അഭിവാദ്യങ്ങൾ

എഴുതിയതത്രയും വിഡ്ഢിത്തമായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ദീര്‍ഘ നാളത്തെ തന്റെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയോർത്ത് വിഷണ്ണനായി അയാൾ ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ കടുത്ത മഷി പുരണ്ട ആ താളുകളത്രയും വലിച്ചു കീറുകയായിരുന്നു … ചിതറി വീണ കടലാസു തുണ്ടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി ആ ജ്വാലാമുഖത്തെ താപം ഉള്ളിലേക്കാവാഹിച്ച് ബോധത്തിന്റെ പുതിയ സഞ്ചാര പഥങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിനെ പായിച്ചു … പരിചയമില്ലാത്ത ഏതൊക്കെയോ ദിശകളിലൂടെ ഓടിയോടി തളർന്നു ഒടുവിൽ കിതച്ചു കിതച്ചു ഒടുവിലേതോ തീരത്തണഞ്ഞു … ആ തീരത്തെ തണുത്ത കാറ്റേറ്റ് അയാൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി .. ആ യാത്രയുടെ ഒടുവിൽ അയാളുടെ തൂലികയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്‌ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു സുന്ദര സൗധം തന്നെയായിരുന്നു …….

******************************************

അക്ഷര ലോകത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന ഓരോ എഴുത്തുകാരനും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവും .. ഒടുവിൽ എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിച്ചു പുറത്തു വന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും … അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തെ സുന്ദരമാക്കിത്തീർക്കുന്ന അക്ഷങ്ങളുടെ ഉപാസകരായ മഹദ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് , ഏതോ ഒരു സാങ്കല്പിക എഴുത്തുകാരന്റെ ദുർഘട നിമിഷങ്ങളെ പ്രതീകാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രം … തൂലികയേന്തിയ ഓരോ കൈകൾക്കും അക്ഷരങ്ങളുടെ ഓരോ കൂട്ടാളികൾക്കും ഉള്ളിൽ നിന്നൊരായിരം സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ

————————–ജസിം —————————

2 thoughts on “അഭിവാദ്യങ്ങൾ

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )