സ്നേഹം

എത്ര നുകർന്നാലും കൊതി തീരാത്ത എത്ര പൊഴിഞ്ഞാലും ഉറവ വറ്റാത്ത ഒന്നേയുള്ളൂ.. അതാണ് സ്നേഹം … സ്നേഹം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരുമുണ്ടാവില്ല … അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടോ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടോ തന്നെ പൂർണ്ണമായും വർണ്ണിക്കാനോ നിർവചിയ്ക്കാനോ സാധിയ്ക്കാത്ത ഒന്നാണ് സ്നേഹം … അനുഭവിച്ചറിയുന്നതുവരെ ഒരാൾക്കും അതിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും രൂപവും മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല … സ്നേഹത്തിന്റെ മാനങ്ങൾ പലതാണ്‌ .. ഓരോ തലത്തിനുമനുസരിച്ച് അതിന്റെ നാമങ്ങൾ മാറുന്നു ഭാവങ്ങൾ മാറുന്നു അതിന്റെ രുചിയും മാറുന്നു .. എന്നിരുന്നാലും ഏത് രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാവവും രുചിയും ഗുണവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് … അതിന്റെ തീവ്രതയേറുന്തോറും അതിന്റെ സൗന്ദര്യവുമേറുന്നു … കണ്മുന്നിലെ സ്നേഹത്തെ കാണാൻ കഴിവില്ലാത്തവരും, ഒരല്പം സ്നേഹത്തിനായി കൊതിക്കുന്നവരും , ഇന്നുവരെ സ്നേഹമെന്തെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരും , സ്നേഹത്തിൽ നീന്തിത്തുടിക്കുന്നവരും എല്ലാമുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും … സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് .. കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് … സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ സ്വാർത്ഥരായിത്തീരുന്ന പലരും സ്നേഹം തട്ടിയെടുക്കാൻ വഞ്ചന വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് … ഈ ഉലകത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് , ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇത്ര സുന്ദരമാക്കുന്നത് , ജീവിതത്തെ ഒരു ലഹരിയാക്കുന്നത് , അതെല്ലാം സ്നേഹം ഒന്ന് മാത്രമാണ് …. സ്നേഹത്തിന് പകരം നിൽക്കാനോ , സ്നേഹത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കാനോ ഉതകുന്ന മറ്റൊന്നും തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല …. വാമൊഴിയും വരമൊഴിയുമായി അനേകലക്ഷം ഭാഷകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഏത് നാട്ടുകാരനും ഏത് ഭാഷക്കാരനും സംശയമേതുമില്ലാതെ മനസ്സിലാവുന്ന , ഏറ്റവും മനോഹരമായി സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഭാഷ സ്നേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് …

——–ജാസിം——–

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )