കോപത്തിന് അടിമയായിപ്പോയ ഞാൻ

നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാനെന്തിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് എനിയ്ക്ക് അറിയേണ്ടത് … പ്രായം തികയാത്ത കൊച്ചു പിള്ളേർ കാണിയ്ക്കുന്ന പരാക്രമങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ഷുഭിതനാകേണ്ട ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നു .. നിയന്ത്രിയ്ക്കാനാവുന്നതിലുമപ്പുറം കോപം എന്ന വികാരത്തിന് ഞാൻ അടിമപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു .. പലപ്പോഴും പല കോപവും എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ലേ എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു .. എന്തുകൊണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അങ്ങനെ പെരുമാറി , എന്തുകൊണ്ട് എനിയ്ക്കപ്പോൾ രോഷത്തെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാനായില്ല .. മതിയായ ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തിയേ തീരൂ .. ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കളാലുപരി സ്വയം എന്റെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ എനിയ്ക്ക് സാധിയ്ക്കണം , സാധിച്ചേ തീരൂ … ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൈവിട്ടുപോകുമെന്നുറപ്പാണ്

…………………………..ജാസിം…………………….

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )