എങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതേണ്ടൂ ?

നിന്നെക്കുറിച്ചെഴുതുന്ന വരികൾക്കൊന്നും തീവ്രത പോരെന്ന് എനിയ്ക്ക് തോന്നാറുണ്ട് … നിന്നോടുള്ള എന്റെ അഭിനിവേശത്തെ വർണ്ണിയ്ക്കാൻ ഭാഷയോ വാക്കുകളോ എനിയ്ക്ക് പോരാതെ വരികയാണ് … പദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനലയുകയാണ് … എന്റെ ഉള്ളിനെ തുറന്നു വെയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമായൊരു ഭാഷയെ ഞാൻ തേടുന്നു , വാക്കുകളെ തേടുന്നു .. ഇല്ല , ഭാഷകൾക്കോ വാക്കുകൾക്കോ ഇതിനെ വിവരിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല .. നീയെന്ന സുന്ദര ശിൽപ്പത്തെ , നീയെന്ന മനോഹര പുഷ്പത്തെ , നീയെന്ന സുരഭില സ്വപ്നത്തെ , നീയെന്ന മധുര സംഗീതത്തെ , വർണ്ണിയ്ക്കാൻ വാക്കുകൾ അപര്യാപ്തമാണ് … പ്രിയപ്പെട്ടവളേ എങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിത്തീർക്കും നിന്നെ … ഉയിരോട് ചേർന്നിങ്ങനെ നീയുണ്ടാവുമ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നു പൊഴിയുന്നതിലെല്ലാം നിന്റെ സ്പര്ശമുണ്ടാവും .. നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാവും … നിന്റെ രൂപമുണ്ടാവും …

_______________ജാസിം__________________

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )