അക്ഷരതെറ്റുകൾ

പദ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഗതിയിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷ്മതയുണ്ടാവണം .. ഒരക്ഷരം തെറ്റിയാൽ മതി അർത്ഥം തന്നെ മാറിപ്പോവാൻ …മാറിപ്പോവുന്ന ആ ഒരർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തെ തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് .. അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ആടിയുലഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ തിരുത്തിയെടുക്കണം എന്നറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഉണ്ട് … ആ അക്ഷരതെറ്റുകൊണ്ട് നഷ്ടങ്ങളുടെ കൈപ്പുനീർ കുടിയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് … തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഒരിയ്ക്കലും തിരുത്താനാവാത്ത തരത്തിൽ എല്ലാ പദങ്ങളും തെറ്റിപ്പോയവരുണ്ട് …. തിരിച്ചറിവിന്റെ സമയത്ത് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു പോയവർ ഉണ്ട് … ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് എല്ലാം തിരുത്തിയെടുത്തവരും ഉണ്ട് … സൂക്ഷിയ്ക്കുക .., അക്ഷരത്തെറ്റുകൾക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ….

_______________ജാസിം_____________________

2 thoughts on “അക്ഷരതെറ്റുകൾ

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )