എന്റെ മാത്രം

ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന സുന്ദര യാമങ്ങളെ മാത്രം കിനാവ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനെന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളെ മനോഹരമാക്കുകയാണ് … നിന്നിലലിയുന്ന രാവുകളും നിന്നോട് ചേരുന്ന പുലരികളും നിന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നാളുകളും എന്റെ ലോകത്തെ പ്രകാശ പൂരിതമാക്കുന്നു .. എന്റെ ജന്മത്തിലുടനീളം ചൈതന്യം പകരാനായി ഈശ്വരനയച്ച മാലാഖയാണ് നീ … നിലാവുദിയ്ക്കുന്ന നിന്റെ മുഖവും മുത്തു പൊഴിയുന്ന നിന്റെ ചിരിയും തേൻ പൊഴിയ്ക്കുന്ന നിന്റെ സ്വരവും എന്റെ മാത്രം സ്വന്തമാക്കിയ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ..

കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചിണുങ്ങലുകലുകളും .. ചൂടു നിശ്വാസങ്ങളും .. മാറോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതിയും എന്റെ മാത്രം സ്വന്തം … കണ്ണുകളിലെ സ്വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങൾ എന്റെ നേർക്ക് നീന്തിയടുക്കുന്ന ധന്യ മുഹൂർത്തങ്ങൾ … എന്തൊരു കാന്ത ശക്തിയാണ് ആ മീനുകൾക്ക് .. ഞാനെന്ന എന്നിൽ നീ ചേരുമ്പോഴല്ലാതെ എനിയ്ക്കൊരു പൂർണ്ണതയുണ്ടാവുന്നില്ല … സഖീ ഇനി ഏതൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിലും നീ എന്റെ മാത്രം സ്വന്തമാവണം …

____________ജാസിം_______________

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )