പ്രിയേ ഞാൻ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നു

കുറേ നേരമായി കണ്ണെടുക്കാതെ ഞാനീ ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു .. എന്തൊരു തേജസ്സാണ് ഇന്നവന്റെ മുഖത്ത് … എത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണിത് .. പാൽമഴ പൊഴിയുന്ന ഈ ചന്ദ്രബിംബം കാണുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖമാണ് ഉള്ളിൽ തെളിയുന്നത് … പൗർണ്ണമി തിങ്കൾ പോലെ പ്രഭാപൂരിതമായ നിന്റെ കവിൾത്തടങ്ങളെ ചുംബനം കൊണ്ടു മൂടാൻ കൊതിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ .. പതിയേ കണ്ണിമകൾ അടച്ച് ആ സുന്ദര മുഹൂർത്തത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലേക്കാവാഹിക്കുന്നു .. മഞ്ഞു പൊഴിയുന്ന തണുത്ത രാത്രികളിൽ നിന്റെ മാറിലെ ചൂടേറ്റ് മയങ്ങുന്ന പുളകിതമായ കിനാവുകളെന്നെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.. കിളിനാദമുയർത്തും നിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുതിർന്നു വീഴുന്ന തേൻകണങ്ങളെ ആവോളം നുകരാൻ ഉള്ളം തുടിക്കുന്നു … നിന്നിലലിയുന്ന യാമങ്ങളെക്കാൾ സുന്ദരമായി മറ്റൊന്നുമില്ലീ ഭൂമിയിൽ … പ്രിയേ ഞാൻ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നു ,

________________ജാസിം_______________________

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )