എന്തിനെന്നറിയാതെ

എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ വന്നു ചേർന്നു … എവിടേക്കെന്നു പോലും പറയാതെ ഒരു നാളങ്ങു പൊയ്ക്കളഞ്ഞു … അതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ തീർത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ മാന്ത്രിക നിമിഷങ്ങൾ .. ഒരായിരം ഓർമ്മകളെ മാത്രം ബാക്കി തന്നിട്ട് ശൂന്യതയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ചില മുഖങ്ങൾ .. തിരഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും .. കണ്ടെത്താനാവാറില്ല .. പതിവിന് വിപരീതമായി എന്നെങ്കിലും അവരെ കണ്ടെത്താനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നാമവരെ തിരയാറുണ്ട് .. ഇന്നും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു …

2 thoughts on “എന്തിനെന്നറിയാതെ

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )