ഉറക്കം

രാവിന്റെ ഈ യാമത്തിൽ എനിയ്ക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് … ഉറക്കത്തെ ഞാൻ എന്നിലേയ്ക്ക് വിളിക്കുന്തോറും അതെന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുന്നു .. കൈയകലത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരേയ്ക്ക് അതിപ്പോ പോയിക്കാണും എന്നറിയില്ല .. ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഉണർവ്വിനെ കാംക്ഷിക്കുന്ന നേരത്ത് ക്ഷണിക്കാതെ കേറി വന്ന് എന്നെ ബുധിമുട്ടിട്ക്കുമായിരിയ്ക്കും , അറിയില്ല .. എന്തായാലും എപ്പോ വന്നാലും നിനക്ക് സ്വാഗതം .. എങ്കിലുമിപ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു എന്നറിയുക .. ദയവായി നീ മടങ്ങി വരിക .. ഉറക്കമേ നീ മടങ്ങി വരിക

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )