ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തകൾ

ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ഫലമുണ്ടാവുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് … ഉടയതമ്പുരാനോട് ഒരു അപേക്ഷയേ ഒള്ളൂ … കൈ വിടരുത് എന്നെ … ഇത്രയേറെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരവസരം ജീവിത്തിലാദ്യമല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തളർന്നു വീഴാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് … എന്നാലും ഓരോ വ്യഥകളിൽ നിന്നും കാരകേറാനുള്ള ശ്രമം മനുഷ്യജീവി എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമാണല്ലോ … എന്റെ പാതി ഞാൻ നിർവ്വഹിക്കുകയാണ് … ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന ലോക സത്യത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റി ഞാനെന്റെ ദൗത്യം തുടങ്ങുകയാണ് .. ഈ വഴിയിൽ വിജയത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയോടടുക്കാൻ എനിയ്ക്കാവണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ … എന്നെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നവരുടെ ആശിർവാദങ്ങളോടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടക്കട്ടെ

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )