അവൾ എന്റെ രാജകുമാരി

ഈശ്വരൻ കൈതൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ധന്യമാം ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവൾ എന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് ഞാൻ കിനാവ് കാണുന്നു….. പിന്നീടുള്ള ദിനങ്ങളെല്ലാം ഏറെ സുന്ദരമായിരിക്കും….ഹ്രസ്വമായ എന്റെയീ ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചവും എന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളുടെയും പാത്രവുമായി അവൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും…. എന്നിലെ വസന്തവും ഗ്രീഷ്മവും ശിശിരവും പൂക്കാലവുമെല്ലാം തീർക്കുന്നത് അവളായിരിക്കും…… എന്റെ കൊച്ചു ഭവനത്തിന്റെ ശ്രീത്വവും ഐശ്വര്യവും പ്രകാശവും പുണ്യവുമെല്ലാം അവളായിരിക്കും….അവിടെ ഒരു രാജകുമാരിയായി അവൾ വാഴും….. ഒരു പൂമ്പാറ്റയായി അവിടെയെല്ലാം പാറി നടക്കും.. അവളുടെ സുഖ സന്തോഷങ്ങളിൽ എന്റെ ജീവിതം സഫലമാവുന്നു…..ജീവിതയാത്രയുടെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും അവൾക്ക് താങ്ങായി കൂട്ടിനു ഞാനുണ്ടാവണം… ഒരിക്കൽ അവളെ അർഹമായ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു എനിക്ക് ആത്മനിർവൃതിയോടെ കണ്ണടക്കാം…. ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്റെ സ്വാർത്ഥതയാവാം…. എന്നാലും സാരമില്ല…..
“അവൾ എന്റെ മകൾ… എന്റെ രാജകുമാരി……”………………….

————എം ജാസിം അലി (നിലമ്പൂർ)

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )