ഒരു പാപ ജന്മത്തിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് …

കരിഞ്ഞു വീണ എന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ
തുന്നിച്ചേർത്ത് ഞാനിന്നൊരു
കുരുക്ക് പണിയുകയാണ്……
എന്റെ കണ്ഠനാളത്തിലെ
നീലഞരമ്പ്‌ വലിച്ചുമുറുക്കാൻ
ശക്തിയുള്ളൊരു കുരുക്ക്….
തിരസ്കാരത്തിന്റെ പുളിരസം കൊണ്ട്
അവസാനമായി തൊണ്ടനനച്ച്
ഞാനീ കുരുക്കെന്നിൽ മുറുക്കുകയാണ്..
നാളത്തെ പുലരിയിൽ കിളിനാദമുയരും-
മുൻപ്
എന്നിലെ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കും
എന്റെ ദേഹം നിശ്ചലമായിരിക്കും
യാത്രയാവുന്നു ഞാൻ സഖീ..
അരുതൊരിക്കലും ദുഃഖിക്കരുത് നീ
ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സിലെത്തുന്ന
ഓരോനിമിഷവും ഓർക്കുക നീ
അങ്ങ് ഏഴാനാകാശത്തിനപ്പുറത്ത്
നരകത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ
ശപിക്കപ്പെട്ട മോഹങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു
മണിയറ തീർത്ത് ഞാൻ നിനക്കായ്
കാത്തിരിക്കും…
ഒരുനാൾ നീ വന്നുചേരും വരെ
ഈ മെത്തയിൽ പാകിയ മുല്ലമൊട്ടുകൾ
വാടാതെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും …..
ഓർക്കണമെപ്പോഴും നരകത്തിന്റെ
പടിവാതിലിൽ നിനക്കായ്
മണിയറ തീർത്തൊരാൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന്

………………………………………………………………..

ജാസിം അലി

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )