ആരാധകൻ ഞാൻ

എഴുതുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനൊരു എഴുത്തു കാരൻ ആണെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും പറയില്ല … എഴുത്തിന്റെ ആരാധകൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ … ചില നേരത്ത് മനസ്സിന്റെ തോന്നലുകളെ കുടഞ്ഞിടാനൊരിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചു പോവുന്ന യാന്ത്രികമായൊരു പ്രവർത്തി മാത്രമാണ് എന്റെ എഴുത്തുകൾ … ചിലപ്പോ മോചനം തേടലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാരമിറക്കി വെക്കൽ … അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു വിനോദം … അതിനപ്പുറത്ത് മനസ്സിനെ ശാന്തവും സംതൃപ്തവുമാക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രവിദ്യ … അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലുമായിരിക്കാം ഈ എഴുത്തുകൾ … എന്തെന്ന് എനിയ്ക്കറിയില്ല … പക്ഷെ അക്ഷരങ്ങളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു … അക്ഷരങ്ങൾ തീർക്കുന്ന മായാലോകത്തെ ഞാൻ ആരാധിയ്ക്കുന്നു … മനസ്സിന്റെ തോന്നലുകളെ തരി തരിയായ് കോറിയിട്ട് ഉള്ളിലെ ഭാരമിറക്കിവെക്കാനുള്ള എന്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ബഹിർഗമിക്കുന്നത്… എഴുതുന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് … എഴുത്തുകാരോട് എനിയ്ക്ക് ബഹുമാനമാണ് … എഴുത്തിനോട് എനിയ്ക്ക് ആരാധനയാണ് … അക്ഷരങ്ങളുടെ ആരാധകൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ … എഴുത്തുകാരൻ അല്ല … എഴുത്തിന്റെ ആരാധകൻ

എം .ജാസിം അലി

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )